Håkan Carlsson    
 
Welcome to my English CV
 
Välkommen till mitt svenska CV
 
 
 
UK +44 (0)7459 348301   -   SWE +46(0)703-91 53 83   -  EMAIL: phakancarlsson@gmail.com